Începând cu 4 decembrie 2013 acest site nu mai este actualizat.Toate informaţiile privind sectorul pensiilor private, sectorul asigurărilor - reasigurărilor şi sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare sunt disponibile pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară: www.asfromania.ro

Cod fiscal: 31588130
Cont A.T.C.P.-M.B.:
          RO83TREZ 7005025XXX007370

Str. Foişorului nr.2, sector 3, Bucureşti
cod poştal 031178
Telefoane de contact eMail de contact
Fax:(+4-021)659.64.14, (+4-021)326.68.49
Website-ul CNVM poate fi accesat de la următoarele adrese:
www.cnvmr.ro   www.rnsc.ro